خوش آمدید
 

تا پایان ثبت نام امسال:

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه


 

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام به صورت ساده، فارسی و هوشمند تهیه شده است هر بخش قبل از رفتن به بخش بعدی باید به طور صحیح و کامل تکمیل شود. پس از تکمیل تمام بخش ها، ورود به دفتر ثبت نام لاتاری در ایران ارسال و پس از بررسی کارشناسان از صحت اطلاعات و عکس استاندارد به مرکز پردازش DV-2025 ارسال می شود. برای شروع فرایند ورود، روی لینک زیر کلیک کنید.

شرایط ورود

لطفا دستورالعمل ورود DV-2025 را با دقت بخوانید. ثبت نام کنندگان ممکن است به دلیل عدم تکمیل فرم ورود به درستی و یا ارسال بیش از یک ورودی رد صلاحیت شوند. برای دیدن دستورالعمل ها از لینک زیر استفاده کنید.


مشاهده دستورالعمل

شرایط عکس استاندارد

قبل از شروع فرایند ورود، می توانید با کلیک کردن روی لینک زیر، اطمینان حاصل کنید که عکس (های) شما با تمام الزامات مطابقت دارد.

شرایط عکس

تعرفه حق الزحمه ثبت نام

متاهلین در صورت انتخاب 2 فرمه از 2 شانس ثبت نام بهره مند خواهند شد، یک فرم به اسم متقاضی و یک فرم به اسم همسر شما ارسال خواهد شد

مجرد، بیوه، متارکه

$5

250 هزار تومان

متاهل یک فرمه

$9

450 هزار تومان

مشخصات هر فرزند

$1

50 هزار تومان

اطلاع رسانی نتایج

Free

رایگان

بررسی وضعیت برنامه DV

2024 Entrant Status Check

DV-2024 Entrants have until September 30, 2024 to check the status of their entry through this website. The DV-2024 registration period was from October 5, 2022, until November 8, 2022.

.

2025 Entrant Status Check

DV-2025 Entrants may enter their confirmation information through the link below starting at noon (EDT) on May 4, 2024. The DV-2025 registration period opens on October 4, 2023, and closes on November 7, 2023. DV-2025 Entrants should keep their confirmation number until at least September 30, 2025...

برای بررسی وضعیت DV-2025 در اواسط اردیبهشت ماه به لینک زیر مراجعه فرمائید


وضعیت من

 
ACT REDUCTION PAPERWORK: بار گزارش دهی عمومی برای این مجموعه اطلاعات برای هر پاسخ 30 دقیقه طول می کشد، از جمله زمان لازم برای جستجوی داده های موجود، جمع آوری اسناد لازم، ارائه اطلاعات و / یا اسناد مورد نیاز و بازبینی مجموعه نهایی. شما لازم نیست که این اطلاعات را در اختیار داشته باشید مگر اینکه این مجموعه شماره کنترل کنونی OMB را نمایش دهد. اگر شما درمورد صحت این برآورد بار و / یا توصیه هایی برای کاهش آن نظر داشته باشید، لطفا آنها را به آدرس: PRA_BurdenComments@state.gov ارسال کنید.

اعلامیه محرمانه: اطلاعات درخواست شده در این فرم طبق بخش 222 قانون مهاجرت و ملیت درخواست شده است. INA Section 222 (f) فراهم می کند که سوابق صدور ویزا ویزا محرمانه محسوب می شود و فقط برای اصلاح، اصلاح، مدیریت یا اجرای مهاجرت، ملیت و سایر قوانین ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد. کپی رونوشت پرونده های ویزا ممکن است در اختیار دادگاه قرار گیرد که گواهی می کند که اطلاعات موجود در چنین پرونده ها در پرونده مورد انتظار در دادگاه مورد نیاز است.