ویزای الکترونیکی لاتاری 2024

سیستم ورودی متقاضی: 12.8ویزای الکترونیکی لاتاری 2024

(نسخه تبلت و تلفن همراه)

فرم ثبت نام فارسی گرین کارت - لاتاری 2024

خوش آمدید

عکسهای مجاز


 

فرم ثبت نام لاتاری 2024
این سایت توسط اداره امور کنسولگری، وزارت امور خارجه ایالات متحده اداره نمی شود. و تنها برای سهولت در ثبت نام متقاضیان فارسی زبان تهیه شده است.