ویزای الکترونیکی لاتاری 2023
سیستم ورودی متقاضی: 12.8

ویزای الکترونیکی لاتاری 2023
(نسخه تبلت و تلفن همراه)

فرم ثبت نام فارسی گرین کارت - لاتاری 2023

خوش آمدید

عکسهای مجاز


فرم ثبت نام لاتاری 2023این سایت توسط اداره امور کنسولگری، وزارت امور خارجه ایالات متحده اداره نمی شود. و تنها برای سهولت در ثبت نام متقاضیان فارسی زبان تهیه شده است.